11 juli 2017

Voldoende sociale huurwoningen!

Er is een grote vraag naar sociale huurwoningen, gemiddeld moet je acht jaar staan ingeschreven om kans te maken op zo’n woning. Sociale huurwoningen zijn bestemd voor mensen met een laag inkomen. Om die mensen te weren bouwen sommige gemeentes bewust weinig sociale huurwoningen. De PvdA doet daar niet aan mee!

Wij gaan uit van 30% sociale huurwoningen in onze stad.
Als anderen het laten afweten, betekent dat niet dat wij het ook laten afweten ten koste van de woningzoekenden met een laag inkomen, die nog langer moeten wachten. Wij pleiten juist bij andere gemeentes ook hun verantwoordelijkheid te nemen en voldoende sociale huurwoningen te bouwen.