Duurzaamheid troef

27 oktober 2017

Obama(2013) “We are the first generation to feel the effect of climate change and the last generation who can do something about it”. Wijze woorden  van een toen wijze president.
Een international akkoord in Parijs, een Ser energie-akkoord in Nederland, wat deed Nieuwegein? Er gebeurde wel veel volgens een rapport van de Nieuwegeinse rekenkamer, maar urgentie en coördinatie ontbrak. Door  raadsbesluiten die de PvdA van harte ondersteunde is daar verandering in gekomen:
– De nieuwbouw van duurzame schoolgebouwen en sportaccommodaties ter vervanging van de verouderde gebouwen
– Routekaart naar een energie-neutraal Nieuwegein in 2040

 

PvdA sluit onderzoek naar windenergie niet uit

De poging van enkele partijen om nieuwe vormen van windenergie uit te sluiten kreeg gelukkig weinig steun. Daarna werd de “routekaart energieneutraal Nieuwegein 2040” unaniem aangenomen. En dat is best bijzonder, want iedere partij vindt dat er ergens een tandje bij of af kan, maar alle partijen vinden wel dat er nu werk gemaakt moet worden van een energieneutraal Nieuwegein.

Er nu ook echt werk van maken!

Het is nu zaak om er goed werk van te maken. Bij dit voorstel heeft Groen Links samen met ons en D66 nog een amendement ingediend om te zorgen dat de coördinatie tussen de verschillende domeinen voldoende aandacht krijgt. Bij stemming over onze motie staakten de stemmen en komt opnieuw in stemming in de volgende raadsvergadering.

Om duurzaamheid meer aandacht te geven onder raadsleden en college hebben we samen met andere partijen een amendement ingediend (dat ook is aangenomen), om bij ieder raadsvoorstel aan te geven wat de impact op duurzaamheid is.

Het was een lange raad, met duidelijke verschillen op het gebied van duurzaamheid tussen verschillende partijen, met name op het terrein van windenergie. Maar voor de duurzaamheid in Nieuwegein is er een goede stap gezet.