20 augustus 2018

Eigen bijdrage te hoog?

Voor zaken die men via de wet maatschappelijke ondersteuning van de gemeente krijgt, wordt een eigen bijdrage gevraagd, die af hangt van het inkomen en de prijs.

Vanuit de stad bereiken ons berichten dat de inkomens afhankelijke bijdragen bij de WMO dusdanige proporties aannemen, dat wij ons afvragen of dit nog wel redelijk is. Dat er bijdragen worden gevraagd is niet het probleem, alleen de hoogte roept bij de inwoners en de PvdA wel de nodige vragen op. De balans lijkt niet te kloppen.

Daarom stelt de PvdA een groot aantal vragen aan het college om te achterhalen of de balans inderdaad zoek is.

Hiet kunt u de vragen lezen.