Geen Megasuper in de Doorslag!

24 februari 2018

In buurtwinkelcentrum de Kauwenhof wil de Lidl uitbreiden. Dat gaat ten koste van de cafetaria, kapper, bloemist en apotheek. De Kauwenhof is een buurtwinkelcentrum in de wijk de Doorslag en heeft daar een sociale en verbindende functie. Dat gaat met de plannen van de Lidl verdwijnen.

De omwonenden van de Kauwenhof hebben sinds de komst van de Lidl in 2011 veel hinder van parkeeroverlast. Dat komt vooral vanwege de aantrekkende kracht van de Lidl van ver buiten de wijk Doorslag, zelfs van buiten Nieuwegein. Met name op zaterdag leidt dat tot chaotische verkeerstaferelen op de Kauwenhof.

De Lidl is voornemens uit te breiden door overname van de cafetaria, kapperszaak, bloemist en apotheek. Daardoor verschraalt het winkelcentrum, verdwijnt de wijkfunctie en neemt de parkeerdruk toe. Casper Langerak, raadslid van de PvdA, vindt dat een ongewenste ontwikkeling: “hier heeft de buurt helemaal niets aan, in tegendeel, het geeft alleen maar meer overlast. Het is een ongewenste ontwikkeling”.

In de winkelvisie van Nieuwegein staat dat “Nieuwegein gelooft in de verbindende kracht van winkelcentra. Zij bieden levendigheid, dragen bij aan leefbaarheid en sociale samenhang in de wijken en creëren werkgelegenheid”. Volgens Langerak is de uitbreiding van de Lidl en de verschraling van het buurtwinkelcentrum in de Kauwenhof in strijd met deze winkelvisie. De sociale en verbindende functie wordt verder uitgehold, de leefbaarheid gaat achteruit. Langerak: “het college van burgemeester en wethouder moet hier paal en perk aan stellen en het gemeentelijke beleid over buurtwinkelcentra uitvoeren. Dat is in het belang van de hele wijk de Doorslag.”Daarom roept de PvdA tijdens de eerst volgende raadsvergadering het college op om met maatregelen te komen die recht doen aan de winkelvisie van Nieuwegein. Het college moet er voor zorgen dat de Kauwenhof een buurtwinkelcentrum blijft met een sociale en verbindende functie voor de wijk Doorslag en dat de leefbaarheid gewaarborgd blijft.

LAATSTE NIEUWS:
De motie is aangenomen. Het blijkt juridisch moeilijk de Lidl te belemmeren hun plannen uit te voeren. Met de motie zal het college zijn uiterste best moeten doen om toch wat te bereiken.