6 mei 2018

Nieuw college in de maak

De PvdA werkt graag mee aan een vernieuwing om enerzijds te werken aan een college-akkoord, waarin de college-partijen( VVD-CDA-PvdA-Lokale Vernieuwing) vastleggen wat ze gezamenlijk willen. Dat moet ruzies in de loop van de rit voorkomen. Marieke Schouten drukte het uit als “bananenschillen voorkomen”. Daarnaast wil men met de hele raad een strategische agenda vastleggen en dat is nieuw. Dan heeft de hele raad meer invloed op de thema’s en de dilemma’s voor de komende jaren. Daarin kan komen te staan welke onderwerpen in de komende jaren belangrijk zijn voor het bestuur van de stad en op welke wijze deze onderwerpen uitgewerkt zullen worden en hoe anderen daarbij betrokken zullen worden.
Nadrukkelijk zullen er geen keuzes in staan voor de oplossingen van dilemma’s die men tegen komt.
Dat in tegenstelling tot het college-akkoord waarin dat juist wel gebeurt.
Dat is het beeld dat de PvdA heeft bij de strategische agenda en het college-akkoord.
Hiervoor was het college-akkoord tevens een soort strategische agenda. Veel voornemens van het college werden genoemd, maar waren niet tot in detail uitgewerkt. Ver uiteenliggende opvattingen werden uitonderhandeld en het resultaat werd vastgelegd in het college-akkoord.