27 november 2017

Overlast van hoge bomen

Bomen in een stad zijn waardevol. Door het bomenbeleidsplan is vastgesteld, welke bomen zonodig in aanmerking komen om gekapt te worden of vernieuwd. Voor bewoners levert die afweging niet altijd het gewenste resultaat op. Op de website van Nieuwegein.tv staat uitvoerig beschreven wat de bedenkingen zijn. De PvdA  stelt het college vragen daarover door een z.g. artikel 42 brief.