6 februari 2018

Persoonsgegevens veilig?

Brief aan het college

Op 25 mei 2016 is de Algemene verordening gegevensbescherming in werking getreden. Vanaf 25 mei 2018 is de AVG daadwerkelijk van toepassing in de hele EU.
De periode van 2 jaar tussen de inwerkingtreding van de AVG en het moment dat deze daadwerkelijk van toepassing is, is nodig om organisaties en toezichthouders zich goed te laten voorbereiden op de AVG.

Tot 25 mei 2018 geldt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), daarna is de AVG van toepassing.
De AVG zorgt onder meer voor:
 versterking en uitbreiding van privacy rechten;
 meer verantwoordelijkheden voor organisaties zoals de gemeente Nieuwegein;
 dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacy toezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

Ook de gemeente Nieuwegein heeft meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. De AVG legt namelijk meer nadruk op de verantwoordelijkheid van de gemeente om aan te tonen dat zij zich aan de wet houdt.
De PvdA heeft de volgende vragen:
1. Welke maatregelen heeft u inmiddels genomen om aan de AVG te voldoen?
Volgt u daarbij het schema van de Autoriteit Persoonsgegevens?
2. Bent u al begonnen met implementatie van deze maatregelen?
3. Ligt u op schema om hiermee op 25 mei 2018 gereed te zijn?
4. Welke dienstverlening van de gemeente aan de inwoners van Nieuwegein gaat vanwege de invoering van de AVG extra administratieve lasten voor de inwoners opleveren?

Wij zien de antwoorden graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Casper Langerak