Verborgen armoede

30 januari 2018

Mensen met een laag inkomen, maar die net boven de grens voor compensatieregelingen zitten, geraken soms in de schulden (zogenaamde doelgroep “verborgen armoede”). Dit kan zijn omdat betalingen (van bijvoorbeeld de huur) en inkomsten of uitkeringen niet in dezelfde week van de maand plaatsvinden. Hierdoor ontstaan soms situaties die leiden tot onnodig extra kosten vanwege achterstallige betalingen, en uiteindelijke tot eerst relatieve lage schulden en later tot hoge maatschappelijke kosten, zoals uithuiszettingen, herhuisvesting, maatschappelijke opvang en extra beroep op de bijstand. Deze mensen komen vaak uiteindelijk in de schuldhulpverlening terecht.

In een vroeg stadium hulp bij budgettering van de kosten kan daarbij een preventieve hulp zijn. Het is een goed voorbeeld van een aanpak van armoede gericht op het voorkomen van schulden en als gevolg daarvan maatschappelijke kosten. Het kan onderdeel zijn van een integrale benadering van armoedebestrijding.

 

Vanwege het belang hiervan voor de inwoners die het betreft, en het voorkomen van hoge maatschappelijke kosten heeft de PvdA hierover de volgende vragen aan het college:

  1. Bestaat er in Nieuwegein ondersteuning bij budgettering voor inwoners met een laag inkomen?
  2. Zo ja: Wordt er breed bekendheid gegeven aan deze vorm van ondersteuning?
  3. Zo nee: bent u bereid zo’n instrument (eventueel in het pakket van de WIL) te ontwikkelen en aan te bieden?