Mijn mening

Een sluwe campagne

Door Gerard Oltthuis

De fractie voorzitter van de Tweede Kamer van de VVD laat in een artikel in de Telegraaf weten dat hij tegen het klimaatakkoord is. Althans dat suggereert de kop. Daarmee paait hij kiezers die op rechts lonken naar Forum voor Democratie en PVV die ook sceptisch zijn over het klimaatakkoord.

Maar het is een akkoord tussen allerlei groepen in de samenleving waarin 600 maatregelen staan die genomen kunnen worden om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het is geen akkoord in de coalitie en de senaat. Pas nadat de voorstellen zijn doorgerekend op de financiële gevolgen, moet de politiek beslissen welke maatregelen er genomen worden en op welke wijze. Meer heeft Dijkhof in feite niet gezegd. Hij neemt een voorschot op dat debat door anderen te kwalificeren als drammers. Daarmee komt hij tegemoet aan de gevoelens van veel burgers en zijn aanhang dat Nederland natuurlijk weer het beste jongetje van de klas wil zijn, ten koste van de “gewone hardwerkende burger” Een trap op de rem om niet te hard van stapel te lopen. Ook grote vervuilende bedrijven benadrukken dat maatregelen niet ten koste mogen gaan van hun concurrentiepositie en het vestigingsklimaat, want dat mag best worden opgewarmd.
D66 en CU reageren getergd en de discussie is volop in het nieuws.
Een knap staaltje van slim en sluw uitgedachte campagne strategie, waar andere politici en de media volop aan meewerken. Want pas na de verkiezingen van de provinciale staten zullen er echte keuzes worden gemaakt en wordt het duidelijk wat de gevolgen zijn voor de gewone burger.
De PvdA zou er goed aan doen niet aan deze poppenkast mee te doen, maar de discussie richten op concrete voorstellen waar veel organisaties achterstaan en hoe die op een sociale manier kunnen worden genomen. Daar zit de gewone man op te wachten.

PvdA 2.0

Het is al vaak aangehaald waarom heeft de PvdA zijn status onder ‘’ het gewone volk ‘’ verloren? Je kunt daar vele oorzaken voor bedenken die allemaal een kant van het verhaal belichten. Voor mijn vader was de PvdA zo’n beetje heilig; een partij die ervoor gezorgd had dat laaggeschoolde arbeiders zoals mijn vader rechten hadden verworven en het gevoel hadden dat er naar hun geluisterd werd. Waarbij hij zeker wel oog had voor de mindere aspecten van de partij die nu eenmaal inherent zijn in een organisatie met een bepaalde grootte. Mijn vader werd altijd kwaad als mijn moeder hem – op het laatst- in zijn rolstoel begeleidde naar het stembureau en zelf niet ging stemmen. Iemand die niet stemde had het recht niet te klagen over eventueel slecht beleid.

‘’ Identiteit ‘

In een snel veranderende wereld waarin vluchtigheid een kernbegrip is geworden kiezen de meeste mensen vooral op basis van de onderwerpen die op dat moment een impact op hun leven hebben en besluiten dan pas welke partij daar op dat moment bij hoort. Iets wat partijen aan de rechterkant van het spectrum de laatste twintig jaar beter begrepen hebben, waarbij de invloed van wereldwijde ontwikkelingen evident is. En daar liggen nu juist ook de kansen voor de PvdA, iets wat ik de laatste tijd wel bespeur in het optreden van de partij in het openbaar: durf weer stelling te nemen tegen de tijdgeest van het doorgeschoten liberalisme. Er is namelijk wel degelijk zo langzamerhand een kentering waar te nemen zie het succes van GroenLinks bijvoorbeeld.

‘’ Kop van Jut ‘’

De partij is binnen de huidige tijdgeest vaak de kop van jut en soms moet je dat maar even ondergaan. Dat soort dingen gaan vanzelf over en slaat vroeg of laat over op partijen met een andere politieke kleur; dat hoort nu eenmaal bij het spel dat politiek heet. Als openlijke PvdA-er in mijn omgeving tussen de sympathisanten van de VVD en de PVV heb ik er namelijk lak aan of ik de enige ben. Het commentaar en hoongelach was niet van de lucht toen ik juist op het dieptepunt vorig jaar lid werd en dit luid en duidelijk verkondigde, maar ik merk zo langzamerhand wel dat dit een beetje aan het verstommen is.

‘’ Lokale zichtbaarheid ‘’

Wat heel erg helpt is dat op landelijk niveau weer stelling wordt genomen en de partij ook samen met de concurrenten op links op durft te trekken. Je merkt wel dat lokale politiek ondergesneeuwd raakt in het geweld van dit alles. Dit kun je alleen maar tegengaan door lokale politiek zichtbaar te maken. Dit wordt vaak een beetje weggemoffeld in een regiokrantje dat door bijna niemand gelezen wordt. Zorg dat je de grote issues van deze tijd te lijf gaat door ten eerste als persoon gewoon je sociaaldemocratische opvattingen te durven verkondigen in je omgeving, zonder dat je daar in eerste instantie nou een politieke kleur aan verbindt. Maak zichtbaar waar je mee bezig bent en je zult zien dat er wel degelijk nog oor is naar de sociaaldemocratie. Verandering vindt toch echt vanaf de bodem plaats door in gesprek met de mensen te gaan en vooral op zoek te gaan naar oplossingen die direct zichtbaar zijn voor mensen. Het zal even duren voordat de PvdA het vertrouwen weer teruggewonnen heeft van de kiezer maar we blijven een mooi alternatief. Groen Links wordt door veel mensen vooral met de hoogopgeleide eco-elite geassocieerd en de SP is voor veel mensen net even een brug te ver op veel punten. In het midden daarvan kunnen wij als redelijk alternatief gelden voor het geschreeuw van populistische partijen waarvan steeds meer mensen toch ook wel in de gaten krijgen dat deze vooral de verdeeldheid in de samenleving vergroten door de focus op eenzijdige issues te richten. Ik geloof erin: te beginnen in Nieuwegein….waarom niet!

Michel Dickhoff