Kracht van de stad

Bewonersinitiatieven worden toegejuicht en ondersteund.