Anton Jägers

Anton Jägers

Over Anton Jägers

a.hjagers123@gmail.com

De afgelopen periode heb ik diverse initiatieven genomen naar de bewoners: Jongerenparticipatie, vrienden van muziek en beheer van Buurthuis Vreeswijk. Omdat deze onderwerpen niet ‘af’ zijn, wil ik de volgende periode hiermee doorgaan. Daarnaast wil ik met de volgende onderwerpen sport op de Nieuwegeinse kaart zetten:

– Nieuwegein beweegt en combinatiefunctionarissen; omdat dit belangrijk is voor de gezondheid van Nieuwegeiners en vermindering van de instroom in de WMO.

– Reconstructie sportvelden en accomodaties Parkhout; want sommige sportaccomodaties zijn aan een flinke opknapbeurt toe en de Nieuwegeinse sport verdient dit.

– Subsidiëring van sportclubs (jongeren tot 18 jaar); want iedere jongere tot 18 jaar moet betaalbaar kunnen sporten.

– Sporten met de Nieuwegein-pas; omdat ook mensen met een minimum inkomen moeten kunnen sporten. De PvdA wil een eigen pas voor Nieuwegein ontwikkelen omdat de huidige U(trecht)-pas niet goed voldoet.