wethouder

Hans Adriani

Vakportefeuille

Ruimtelijke Ordening, Wmo, Welzijn (incl. vrijwillige maatschappelijke dienstverlening, stimulering zelforganisatie, voorzieningen gehandicapten), Volksgezondheid, Volkshuisvesting, Regionale samenwerking/BRU), Bouw- en woningtoezicht

Projectportefeuille

Binnenstad, Noordelijk Nieuwegein met daarin A12 zone, Galecopperzoom, Blokhoeve, hoogspanningsleiding en Muntplein, project Wisselgeld.

Wijkwethouder

voor Binnenstad/Merwestein, Doorslag