17 maart 2018

Jullie beloven van alles…….

Door PvdA wethouder Hans Adriani

Jullie beloven van alles, maar na de verkiezingen maken jullie toch niks waar!’

Ik hoor het tijdens de campagne dagelijks. Op straat. Via Facebook. Soms in iets minder aardige woorden. Het is een veel gehoorde klacht. Politici beloven van alles, maar dat doen ze alleen maar om kiezers te winnen. Uiteindelijk belazeren ze de boel gewoon.

Voordat ik verder ga: de dingen die wij in ons verkiezingsprogramma zetten, zijn geen beloftes. Het zijn onze ideeën, onze wensen en ambities voor Nieuwegein. Die dragen we uit, en natuurlijk hopen we dat veel Nieuwegeiners onze dromen voor onze stad delen en ons steunen. Want hoe meer steun we krijgen, hoe meer van onze ideeën we kunnen verwezenlijken.

Geen beloftes dus. Maar dan nog is het een goed idee om je af te vragen: hoeveel maken we eigenlijk waar? Ik heb dus het verkiezingsprogramma van de PvdA Nieuwegein uit 2014 er nog eens bij gepakt (meelezen? Zie de link onder aan deze tekst). In dat programma hebben we 122 concrete ideeën opgenomen, die we toen voor Nieuwegein belangrijk vonden. Ik ben even gaan tellen. 90 van die ideeën zijn in de afgelopen 4 jaar werkelijkheid geworden. 32 ideeën (nog) niet.

Zomaar een paar voorbeelden:

*   ‘De collectieve ziektekostenverzekering gaan we verbeteren’ (pag 8): Per 1-1-2015 is er een nieuwe collectieve ziektekostenverzekering afgesloten met een betere dekking, voor meer mensen beschikbaar en met een ruimere bijdrage vanuit de gemeente.
*   ‘De U-pas vervangen we door een N-pas, die ruimhartiger is’ (pag 8): de Nieuwegeinse Stadspas is inmiddels ingevoerd. Geen maximum budget meer, maar een ruime keuze uit activiteiten waar aan deelgenomen kan worden. Meer mensen maken er gebruik van, meer Nieuwegeinse bedrijven en verenigingen doen er aan mee.
*   ‘Om de lokale economie te versterken halen we werkgelegenheid de stad in’ (pag 10): met name door de ontwikkelingen op bedrijvenpark het Klooster is de werkgelegenheid in de afgelopen 4 jaar toegenomen van ongeveer 39.000 banen naar ruim 42.000 banen.
*   ‘De PvdA wil fatsoenlijke CAO-lonen voor professionals in de zorg’ (pag 12): toen in december 2016 de werkgevers, de werknemers en de Rijksoverheid de code verantwoord marktgedrag overeenkwamen, waarin o.a. de hoogte van eerlijke tarieven in relatie tot eerlijke cao-lonen werden vastgelegd, paste Nieuwegein als een van de eerste gemeenten in Nederland direct de tarieven voor zorg daarop aan.
*   ‘De jeugdgezondheidszorg (jgz)voor 0-19 brengen we in één hand’ (pag 13): in 2016 is de jgz 4-19 overgegaan van Vitras naar de GGD, die al de consultatiebureaus voor 0-4 verzorgde. Binnen de GGD wordt nu gebouwd aan de Integrale jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-19 jaar.
*   ‘Kantoortransformaties worden doorgezet’ (pag 15): inmiddels zijn er in leegstaande kantoren in Nieuwegein bijna 1.000 nieuwe woningen gerealiseerd. In Rijnhuizen is een traject van gebiedstransformatie gestart dat uniek is in heel Nederland, en de komende jaren nog voor ca 1.500 extra woningen in getransformeerde kantoren kan zorgen.
*   ‘Investeren in de kwaliteit van de oudere wijken, €2mln per jaar’ (pag 16): het geld is inmiddels jaarlijks in de begroting gereserveerd. Met het programma Betere Buurten zijn we in 3 buurten, Merwestein, de Rijtuigenbuurt en de omgeving Sluiterslaan, samen met inwoners begonnen om plannen te maken voor de vernieuwing van de buitenruimte. In 2018 worden die plannen uitgevoerd, en beginnen we aan een volgende buurt. Dat zetten we door totdat heel Nieuwegein vernieuwd is.
*   Zonne-energie op braakliggende terreinen als de Galecopperzoom’ (pag 17): Inmiddels is op de Galecopperzoom het grootste zonneveld van de provincie Utrecht in gebruik genomen.
*   ‘Herinrichting Ravenswade met veilige fietsroute’ (pag 17): na jaren onderhandelen met de ondernemers in het gebied is er begin 2018 een plan vastgesteld om het verkeer in en om de Ravenswade te verbeteren en het fietsen veiliger te maken. Er mist nog 1 onderdeel (al dan niet een tunnel). Om dat alsnog te verbeteren hebben we samen met de Fietsersbond opgetrokken.
*   ‘We pakken onderwijsachterstanden vroegtijdig aan’ (pag 20): inmiddels is op alle basisscholen in Nieuwegein Vroeg Voorschoolse Educatie beschikbaar, de beste manier om te zorgen dat alle kinderen met een gelijke kans aan hun schoolloopbaan kunnen beginnen.

Zomaar wat voorbeelden uit de in totaal 90 gerealiseerde ideeën die we in 2014 voor Nieuwegein hadden. Of het de goede ideeën waren, of ze goed genoeg gerealiseerd zijn, dat is aan u als kiezer.

Inmiddels zijn we 4 jaar verder. En liggen er weer nieuwe uitdagingen, waar we ook nu weer ideeën en wensen en ambities voor hebben (ook van ons nieuwe verkiezingsprogramma vindt u onder dit stukje een link). Ik hoop van harte dat we over 4 jaar weer kunnen laten zien dat we veel daarvan hebben kunnen waarmaken. Met uw steun op 21 maart kan dat lukken. Gelukkig wel #PvdA.

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Verkiezingsprogramma 2018-2022